Đến với SuKa Việt Nam các bạn sẽ có sản phẩm tốt với giá tối ưu từ Nhà sản xuất vật liệu chuyên dụng cho sân chơi trẻ em, sân điền kinh. Keo Polyurethane ( PU Binder) – SuKa PB 105 được bảo hành 12 tháng trên Toàn quốc.
Tel: Mr: Chức: (+84) 913 038632; Ms. Hậu: (+84) 822 088 187 
Email: sukasports.vn@gmail.com
Tham khảo thêm: